אטלס
 • רישום

 • האירוע מיועד למנכ"לים וסמנכ"לים של חברות מובילות

  הכניסה לאירוע מותנית באישור מטעם המארגנים שישלח בנפרד
 • לצורך רישום אנא מלא/י את השדות הבאים:
  שדות המסומנים בכוכבית (*) הינם שדות חובה, לאחר מילוי הפרטים לחץ/י על "המשך" בתחתית העמוד.
 • פרטים אישיים

 • נא למלא מייל עסקי\חברה בלבד. מיילים פרטיים (כגון ג'ימייל) לא יאושרו
 • *הנך רשאי להסיר את הסכמתך לקבל חומרים שיווקים בכל עת.

  מערכת TheMarker/ קבוצת הארץ לא תישא בכל אחריות שהיא ישירה או עקיפה, למודעות ו/או פרסומים מטעמן של חברות אחרות המשתתפות בוועידה ו/או נותנות את חסותן לה, לרבות לתוכנם, לנכונותם או למשלוחם של פרסומים כאמור.

  המידע שנרשם על ידך למעט פרטי התשלום ישמר במאגר המידע של TheMarker/ קבוצת הארץ ונתוני החסות בוועידה ולא יימסר לצדדים שלישיים, מובהר כי מסירת המידע הנ"ל אינה חובה.

  ליצירת קשר: knasim@haaretz.co.il
&/div>